کشور زیبای کرواسی یکی از بهترین مقاصد گردشگری در دنیاست که در جنوب شرقی اروپا و رو به آب های نیلگون دریای آدریاتیک قرار گرفته است. این کشور آرام و در عین حال مدرن، نسبت به کشورهای دیگر اروپایی، مقصد بسیار ارزانتر و در عین حال جذاب و دیدنی تری می باشد. ما نیز در این مقاله سعی کرده ایم تا بهترین هتل های این کشور را معرفی کنیم.

هتل آپارتمان Zagreb 3 Hearts – زاگرب

کشور زیبای کرواسی یکی از بهترین مقاصد گردشگری در دنیاست که در جنوب شرقی اروپا و رو به آب های نیلگون دریای آدریاتیک قرار گرفته است. این کشور آرام و در عین حال مدرن، نسبت به کشورهای دیگر اروپایی، مقصد بسیار ارزانتر و در عین حال جذاب و دیدنی تری می باشد. ما نیز در این مقاله سعی کرده ایم تا بهترین هتل های این کشور را معرفی کنیمهتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد.هتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد.هتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد..

هتل آپارتمان Zagreb 3 Hearts – زاگرب

کشور زیبای کرواسی یکی از بهترین مقاصد گردشگری در دنیاست که در جنوب شرقی اروپا و رو به آب های نیلگون دریای آدریاتیک قرار گرفته است. این کشور آرام و در عین حال مدرن، نسبت به کشورهای دیگر اروپایی، مقصد بسیار ارزانتر و در عین حال جذاب و دیدنی تری می باشد. ما نیز در این مقاله سعی کرده ایم تا بهترین هتل های این کشور را معرفی کنیمهتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد.هتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد.هتل زیبای Studios تنها 12 دقیقه تا ساحل فاصله دارد و در 450 متری کاخ دیوکلسیان قرا گرفته است. ضمن اینکه ساحل محبوب Bačvice و ورزشگاه Poljud در فاصله 2 کیلومتری از ساحل قرار دارند. این هتل در یک خانه سنگی سنتی به سبک Dalmatian قرار گرفته است و مجهز به تمامی امکانات رفاهی می باشد..

الهام شریف حسن    |    25 شهریور 1397